คลินิกโรคตา

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. , วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น.

คลินิกช่องปากและทันตกรรม

วันและเวลาให้บริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.

คลินิกโรคแมว

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น. , วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคาร ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกอัลตราซาวน์

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคาร และ วันพุธ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 09.00 - 16.00 น. , วันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกโรคมะเร็งและเนื้องอก

วันและเวลาให้บริการ : วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกฝังเข็ม

วันและเวลาให้บริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.

คลินิกโรคผิวหนัง

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกระบบประสาทและสมอง

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. , วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.

คลินิกระบบทางเดินอาหารตับน้ำดี

วันและเวลาให้บริการ : จันทร์ 09.00 - 16.00 น. , พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.

คลินิกกายภาพ

วันและเวลาให้บริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกกระดูกและข้อต่อ

วันและเวลาให้บริการ : วันพฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.

คลินิกโรคไต

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. , วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

คลินิกฮอร์โมน

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.