฿2,500คอร์สทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 4 คลิป ความยาว 14 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿4,500คอร์สปิดบัญชีและออกงบการเงิน

หนังสือ 3 เล่ม + วีดีโอ 13 คลิป ความยาว 43 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿2,500รู้ทันสำนักงานด้วยภาษี

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 5 คลิป ความยาว 13 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿5,500คอร์สวางแผนบัญชีภาษีมืออาชีพ

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 8 คลิป ความยาว 24 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿5,500คอร์สวางระบบบัญชีด้วยExpress

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 8 คลิป ความยาว 25 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿2,500คอร์สหลักในการอ่านงบการเงิน

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 4 คลิป ความยาว 13 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿5,000คอร์สผู้จัดการบัญชีมืออาชีพ

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 8 คลิป ความยาว 21 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿4,500คอร์สเทคนิคขั้นเทพสแกนภาษี

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 5 คลิป ความยาว 10 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿2,500คอร์สทำบัญชีธุรกิจนำเข้าส่งออก

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 4 คลิป ความยาว 13 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿2,500คอร์สทำบัญชีธุรกิจรับเหมา

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 4 คลิป ความยาว 13 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿2,500คอร์สทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 6 คลิป ความยาว 11 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿4,500คอร์สทำบัญชีธุรกิจร้านทอง

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 4 คลิป ความยาว 10 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿2,000คอร์สจดจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 8 คลิป ความยาว 11 ช.มในFacebookกลุ่มปิด