สถาบันYellowการบัญชี

Friends 9,110

สอนบัญชีภาษี

Social media

Follow us on social media

ข้อมูลบัญชี

เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนบัญชีภาษี
- โรงเรียนเยลโล่การบัญชี(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
- อบรมบัญชีและภาษี
- ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- วิทยากรบัญชีและภาษี
- ปรึกษาบัญชีและภาษี
- ทำบัญชี
- ตรวจสอบบัญชี
- รับวางระบบบัญชี
- สร้างหุ่นยนต์นักบัญชี
- รับจดจัดตั้งบริษัทและหจก.
- ขายโปรแกรม Express และFlowaccount

Mixed media feedSee more

ซื้อมาขายไป/บริการSee more

฿2,500คอร์สทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 4 คลิป ความยาว 14 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿4,500คอร์สปิดบัญชีและออกงบการเงิน

หนังสือ 3 เล่ม + วีดีโอ 13 คลิป ความยาว 43 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿2,500รู้ทันสำนักงานด้วยภาษี

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 5 คลิป ความยาว 13 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿5,500คอร์สวางแผนบัญชีภาษีมืออาชีพ

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 8 คลิป ความยาว 24 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿5,500คอร์สวางระบบบัญชีด้วยExpress

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 8 คลิป ความยาว 25 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

฿2,500คอร์สหลักในการอ่านงบการเงิน

หนังสือ 1 เล่ม + วีดีโอ 4 คลิป ความยาว 13 ช.มในFacebookกลุ่มปิด

Country or region: Thailand