สถาบันติวอันดับ 1 ของภาคอีสาน ประสบการณ์ 18 ปี ติว-เก็ง-เฉลย ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

ทีมคณาจารย์มือเซียน บินตรงจาก "กรุงเทพฯ" มากประสบการณ์ การติวและการเก็งข้อสอบทุกสนามสอบ เช่น GAT/PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ และข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น

รางวัล
1. ผ่านการประเมินคุณภาพ "ระดับดีมาก" จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558
2. รางวัล "ผู้นำองค์กรดีเด่น" จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. รางวัล "ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ" จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. การันตีด้วยผลงาน ผู้เรียนสอบติดโควตา และสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสาน

กิจกรรม/โครงการ
* ค่ายวิชาการ ซัมเมอร์ แคมป์
* ค่ายวิชาการ ตุลาฯ แคมป์
* กิจกรรมติวสัญจร ทั่ว 20 จังหวัดอีสาน
* กิจกรรมติวรับเชิญโรงเรียน ทั่ว 20 จังหวัดอีสาน
* หนังสือส่งเสริมเตรียมสอบโควตา ม.ขอนแก่น 7 วิชา
(ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)
# หนังสือติวน้อง 7 วิชาหลัก
# หนังสือเฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ทุก พ.ศ.