TheActKK

Friends 72,201

ติวจริง สอบติดจริง

ข้อมูลบัญชีSee more

สถาบันติวอันดับ 1 ของภาคอีสาน ประสบการณ์ 18 ปี ติว-เก็ง-เฉลย ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

ทีมคณาจารย์มือเซียน บินตรงจาก "กรุงเทพฯ" มากประสบการณ์ การติวและการเก็งข้อสอบทุกสนามสอบ เช่น GAT/PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ และข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น

รางวัล
1. ผ่านการประเมินคุณภาพ "ระดับดีมาก" จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558
2. รางวัล "ผู้นำองค์กรดีเด่น" จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. รางวัล "ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ" จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. การันตีด้วยผลงาน ผู้เรียนสอบติดโควตา และสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสาน

กิจกรรม/โครงการ
* ค่ายวิชาการ ซัมเมอร์ แคมป์
* ค่ายวิชาการ ตุลาฯ แคมป์
* กิจกรรมติวสัญจร ทั่ว 20 จังหวัดอีสาน
* กิจกรรมติวรับเชิญโรงเรียน ทั่ว 20 จังหวัดอีสาน
* หนังสือส่งเสริมเตรียมสอบโควตา ม.ขอนแก่น 7 วิชา
(ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)
# หนังสือติวน้อง 7 วิชาหลัก
# หนังสือเฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ทุก พ.ศ.

Mixed media feedSee more

รายการหนังสือSee more

฿330หนังสือเก็งแนวข้อสอบ NETSAT1

"เก็งแนวข้อสอบ NETSAT1" ความถนัดทั่วไป (3 วิชา) - ด้านภาษาไทย - ด้านภาษาอังกฤษ - ด้านคณิตศาสตร์ 👉 เก็งแนวข้อสอบ NETSAT ใช้เตรียมสอบ NETSAT ครั้งที่ 2/65 และ 1/66 โดยเฉพาะ 👉 เทียบเคียง ข้อสอบจริง NETSAT ครั้งที่ 1/65 ล่าสุด 👉 ออกข้อสอบเสมือนจริง เก็งตรงจุด ได้ฝึกทำข้อสอบแบบจุก ๆ วิชาละ 2 ชุด 👉 พร้อมเฉลยละเอียด ทุกวิชา ถูกต้องชัดเจน 👉 ใช้เตรียมสอบโควตา มข. 66-67 ทุกคณะ/สาขาวิชา #TCAS66 #TCAS67

฿330หนังสือเก็งแนวข้อสอบ NETSAT2

"เก็งแนวข้อสอบ NETSAT2" ความถนัดเฉพาะด้าน (4 วิชา) - ด้านฟิสิกส์ - ด้านเคมี - ด้านชีววิทยา - ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 👉 เก็งแนวข้อสอบ NETSAT ใช้เตรียมสอบ NETSAT ครั้งที่ 2/65 และ 1/66 โดยเฉพาะ 👉 เทียบเคียง ข้อสอบจริง NETSAT ครั้งที่ 1/65 ล่าสุด 👉 ออกข้อสอบเสมือนจริง เก็งตรงจุด ได้ฝึกทำข้อสอบแบบจุก ๆ วิชาละ 2 ชุด 👉 พร้อมเฉลยละเอียด ทุกวิชา ถูกต้องชัดเจน 👉 ใช้เตรียมสอบโควตา มข. 66-67 ทุกคณะ/สาขาวิชา #TCAS66 #TCAS67

฿290เก็งแนวข้อสอบสมรรถนะโควตา มข.

🟠🟠 หนังสือเก็งแนวข้อสอบสมรรถนะ โควตา มข. [รวม 5 สมรรถนะหลัก] อัปเดตปีล่าสุด >> จุดเด่นหนังสือ 👉 วิเคราะห์ และรวมแนวข้อสอบ สมรรถนะ มข. ปี 63 (5 วิชาหลัก) 👉 เก็งแนวข้อสอบ สมรรถนะ มข. จัดเต็มวิชา 2 ชุด 👉 เฉลยละเอียด แนวข้อสอบสมรรถนะ มข. ทุกข้อ ทุกวิชา 👉 ใช้เตรียมสอบโควตา มข. ทุกคณะ/สาขาวิชา #TCAS64 #TCAS65

฿290เฉลยแนวข้อสอบสมรรถนะ โควตา มข.

>> จุดเด่นหนังสือ 👉 วิเคราะห์ และรวมแนวข้อสอบ สมรรถนะ มข. ปี 63 (4 วิชาหลัก) 👉 เก็งแนวข้อสอบ สมรรถนะ มข. จัดเต็มวิชา 2 ชุด 👉 เฉลยละเอียด แนวข้อสอบสมรรถนะ มข. ทุกข้อ ทุกวิชา 👉 ใช้เตรียมสอบโควตา มข. ทุกคณะ/สาขาวิชา #TCAS64 #TCAS65

฿325เฉลยข้อสอบ มข. คณิต(วิทย์)-Eng

หนังสือเฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น คณิต(วิทย์) และ ภาษาอังกฤษ ฉบับรวม 5 พ.ศ. (2555-2559) >> จุดเด่นหนังสือ 👉 วิเคราะห์เจาะลึก ข้อสอบโควตา มข. ย้อนหลัง 5 พ.ศ.(ปี 55-59) 👉 เฉลยละเอียด ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยเทคนิคเด็ดๆ 👉 ใช้เตรียมสอบโควตา มข. ทุกคณะ/สาขา และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 👉 โดยอาจารย์มือเซียน ผู้คร่ำหวอดการติว

฿360เฉลยข้อสอบ ม.ขอนแก่น ชีววิทยา

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาชีววิทยา ฉบับรวม 10 พ.ศ. >> จุดเด่นหนังสือ 👉 วิเคราะห์เจาะลึก ข้อสอบโควตา มข. ย้อนหลัง 10 พ.ศ.(ปี 50-59) 👉 เฉลยละเอียด ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยเทคนิคเด็ดๆ 👉 ใช้เตรียมสอบ NETSAT ม.ขอนแก่น , A-Level TCAS รวมถึงเตรียมสอบ ชีววิทยาโอลิมปิก 👉 โดยอาจารย์มือเซียน ผู้คร่ำหวอดการติว

Country or region: Thailand