สรท. TDRG

Friends 1,500

สอบถามเกี่ยวกับ TDRG

Mixed media feed

TDRG Seeker V.6206See more

บทความค่าน้ำหนักสัมพัทธ์

บทความค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2

TDRG Seeker V.6206

TDS6206.exe เป็น grouper version ใหม่ สำหรับใช้แทน TDS6205.exe ซึ่งไม่สามารถใช้ได้หลังวันที่ 31 มีนาคม 2562 วิธีใช้: นำโปรแกรมใหม่นี้ไปวางแทนหรือวางไว้ในที่เดียวกับ TDS6205.exe และสามารถเริ่มใช้ได้ตามปกติ

Country or region: Thailand