สรท. TDRG

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการอบรมกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับที่ 6 (TDRG V6) ให้กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล...

3 likes0 commentsLINE VOOM