สรท. TDRG

ประกาศ! ไม่เลื่อนการอบรม TDRGs V.6 หลักสูตรขั้นสูง รุ่นที่ 2 building จัด ณ ห้องประชุม บีบี 201 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สำน...

0 likes0 commentsLINE VOOM