Gem&Jewelry Library

Gem&Jewelry Library

@rjd9015qFriends 302

Timeline

sticon ถ่ายภาพเครื่องประดับยังไงให้สวย? sticon ถ่ายภาพอัญมณียังไงให้ปัง? หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีคำตอบให้คุณค่ะ กับหลักสูตรเทคนิคถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems & Jewelry Photography Course) ท่านจะได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคต่างๆในการถ่ายอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึง WORKSHOP ล ...See More
See More

Location

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ … See More
Location
สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีย์
ธนาคารกรุงเทพ สนง.ใหญ่

Business Information

Hours 09.00 - 17.00
Closed on Saturday-Sunday
URL http://www.git.or.th/library
http://www.facebook.com/GemandJewelryLibrary
Phone 02-634-4999

Account Intro

ขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้ ... เปิดประตูสู่โลกอัญมณีและเครื่องประดับ
Top