Gem&Jewelry Library

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและรักในเครื่องประดับทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเครื่องประดับจากโครงการ “เสน่ห์ใต้” ณ ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 1 อาคารไอที...

0 likes0 commentsLINE VOOM