Gem&Jewelry Library

"คูเวต" ประเทศเล็กๆ ที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยราว 30 เท่า เป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางที่มั่งคั่งร่ำรวยจากการค้าน้ำมันดิบและก๊าชธรรมชาติ แต่ในด้านการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแล้วนั้น ต้...

0 likes0 commentsLINE VOOM