Montra Herbal

Friends 37,488

ยาริดสีดวง Montramore

"ฟื้นฟู ปรับสมดุลภายในร่างกาย ให้ทำงานได้ดีขึ้นในระยะยาว ควบคู่ไปกับการ รักษาริดสีดวง ให้หายขาด"

Montra จดทะเบียนเป็น ยาที่เอาไว้ใช้สำหรับ "รักษาริดสีดวงได้โดยตรง" เราเลือกใช้ สมุนไพรเกรออแกนิคเข้มข้น ปลอดสารพิษ 100% กว่า 30 ชนิด สกัดด้วยกรรมวิธีพิเศษ จึงทำให้เห็นผลได้ไว และดีกว่า ยาริดสีดวง ทั่วไปในท้องตลาด ที่จะใช้สมุนไพร เพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้น และ

"เราจะเป็นยี่ห้อเดียวในประเทศ ที่มีรางวัลรองรับ ว่าใช้แล้วเห็นผลได้จริง"

เห็นผลไว และดีกว่า รักษาริดสีดวงจากภายในออกมาสู่ภายนอก แก้ที่ต้นเหตุ ควบคู่กับการรักษาริดสีดวงโดยตรง "เพื่อป้องกัน ไม่ให้กลับไปเป็นซ้ำ"

ประสบการณ์ผู้ใช้more

ริดสีดวงภายในระยะที่ 4 หายได้

เป็นในระยะที่ รุนแรงที่สุดแล้วของริดสีดวง มีอาการอักเสบ ค่อนข้างมาก

ริดสีดวงภายในระยะที่ 3

มีติ่งออกมาหลายหัว มีอาการอักเสบค่อนข้างมาก

มีเลือดออกค่อนข้างมาก

มีเลือดออกร่วมด้วย ค่อนข้างมากหลังจากขับถ่ายเสร็จ

Mixed media feedmore

Country or region: Thailand