เป็นมาเป็น 10 ปีแล้ว หายได้

เป็นมาเป็น 10 ปีแล้ว หลังจากทานยาของเราไป 2 กล่อง ไม่มีอาการเจ็บแล้ว

More from this accountSee all

มีเลือดออกค่อนข้างมาก

มีเลือดออกร่วมด้วย ค่อนข้างมากหลังจากขับถ่ายเสร็จ

ริดสีดวงภายนอก

เป็นริดสีดวงภายนอก ลองกินมาหลายยี่ห้อแล้วไม่หาย แต่หลังจากทานยาของเราติ่งยุบกลับเข้าไป และขับถ่ายง่ายขึ้น

มีติ่งบวม นั่งแล้วเจ็บมาก

มีติ่งบวมขึ้นมาเต็มขอบทวารหนัก นั่งแล้วเจ็บมาก ใช้เฉพาะสมุนไพรปลอดสารพิษ ให้นมบุตรอยู่ก็ทานได้

ริดสีดวงภายในระยะที่ 4 หายได้

เป็นในระยะที่ รุนแรงที่สุดแล้วของริดสีดวง มีอาการอักเสบ ค่อนข้างมาก

ริดสีดวงภายในระยะที่ 3

มีติ่งออกมาหลายหัว มีอาการอักเสบค่อนข้างมาก