ดำเนินการด้านเอกสารสัญญา

Resale and Rental Documentation.
ดำเนินการด้านเอกสารสัญญา เช่า - ซื้อ - ขาย หมดห่วงเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆ การันตีความถูกต้องตามกฏหมาย

More from this accountSee all

จัดหา ผู้เช่า-ผู้ซื้อ

Buyers and Tenant Selection. จัดหา ผู้เช่า-ผู้ซื้อ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ด้านอาคารชุดพักอาศัย พร้อมทีมงานบริหารระดับมืออาชีพ

ให้คำปรึกษาการลงทุนธุรกิจเช่า

Rental and Investment Consulting. ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจเช่า, ภาษี และประสานงานกับกองตรวจคน เข้าเมือง (กรณีผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติ) และให้คำปรึกษา และจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อย่างมีมาตรฐาน

ลงโฆษณาให้ฟรี

Free Advertising! ลงโฆษณาให้ฟรี ผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด แบบครบวงจร

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

Property Ownership Transfer. อำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดิน และส่งมอบห้องชุด