ลงโฆษณาให้ฟรี

Free Advertising! ลงโฆษณาให้ฟรี ผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด แบบครบวงจร

More from this accountSee all

ดำเนินการด้านเอกสารสัญญา

Resale and Rental Documentation. ดำเนินการด้านเอกสารสัญญา เช่า - ซื้อ - ขาย หมดห่วงเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆ การันตีความถูกต้องตามกฏหมาย

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

Property Ownership Transfer. อำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดิน และส่งมอบห้องชุด

จัดหา ผู้เช่า-ผู้ซื้อ

Buyers and Tenant Selection. จัดหา ผู้เช่า-ผู้ซื้อ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ด้านอาคารชุดพักอาศัย พร้อมทีมงานบริหารระดับมืออาชีพ

ให้คำปรึกษาการลงทุนธุรกิจเช่า

Rental and Investment Consulting. ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจเช่า, ภาษี และประสานงานกับกองตรวจคน เข้าเมือง (กรณีผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติ) และให้คำปรึกษา และจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อย่างมีมาตรฐาน