สติกเกอร์วอยด์

👉 ใช้ในงานรับประกันสินค้า เมื่อสติกเกอร์มี ร่องรอยของการแกะออกหรือถูกทำลายนั่นหมายถึง การรับประกันในสื่งนั้น จะสิ้นสุดลงทันที นอกจากนี้ยังใช้ในการป้องกันการสับเปลี่ยนสินค้า การนำสินค้าออกระหว่างการขนส่ง การนำสินค้า ออกมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เวลาที่ลอกสติกเกอร์ออกจะทิ้งคราบกาวลงบนพื้นผิวทั้งหมด เมื่อ ทางปลายทางตรวจพบว่าสติกเกอร์มีร่องรอยของการดึงออก จะสามารถตรวจสอบและตามผู้ที่ประสงค์ร้ายมาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะ สำหรับแปะกล่องลัง กล่องกระดาษ และสินค้า อื่นๆที่ต้องการ
👉 คุณสมบัติ
✅ ไม่สามารถนำไปแปะซ้ำได้หลังจากมีการ แปะลงบนกล่องแล้ว
✅ ช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้าดูดีขึ้น
✅ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้านั้นๆ
👉 เมื่อพิมพ์รวมกับCheckNow
✅ ช่วยป้องกันการปลอมแปลง
✅ ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางตรวจสอบสินค้าผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด
✅ ช่วยให้ทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายตรวจสอบสินค้า และการกระจายของสินค้า
✅ ตรวจสอบตัวแทนขายตัดราคา
✅ เก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าเพื่อ
มาทำการตลาด(CRM)
✅ ส่งเสริมการขาย และการตลาด