สติกเกอร์วอยด์

👉 ใช้ในงานรับประกันสินค้า เมื่อสติกเกอร์มี ร่องรอยของการแกะออกหรือถูกทำลายนั่นหมายถึง การรับประกันในสื่งนั้น จะสิ้นสุดลงทันที นอกจากนี้ยังใช้ในการป้องกันการสับเปลี่ยนสินค้า การนำสินค้าออกระหว่างการขนส่ง การนำสินค้า ออกมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เวลาที่ลอกสติกเกอร์ออกจะทิ้งคราบกาวลงบนพื้นผิวทั้งหมด เมื่อ ทางปลายทางตรวจพบว่าสติกเกอร์มีร่องรอยของการดึงออก จะสามารถตรวจสอบและตามผู้ที่ประสงค์ร้ายมาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะ สำหรับแปะกล่องลัง กล่องกระดาษ และสินค้า อื่นๆที่ต้องการ 👉 คุณสมบัติ ✅ ไม่สามารถนำไปแปะซ้ำได้หลังจากมีการ แปะลงบนกล่องแล้ว ✅ ช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้าดูดีขึ้น ✅ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้านั้นๆ 👉 เมื่อพิมพ์รวมกับCheckNow ✅ ช่วยป้องกันการปลอมแปลง ✅ ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางตรวจสอบสินค้าผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด ✅ ช่วยให้ทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายตรวจสอบสินค้า และการกระจายของสินค้า ✅ ตรวจสอบตัวแทนขายตัดราคา ✅ เก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าเพื่อ มาทำการตลาด(CRM) ✅ ส่งเสริมการขาย และการตลาด