ทพญ. ฐิตาพร ไชยศึก

#หมอฟันทั่วไป#ChiangmaiDentist#ทำฟันเชียงใหม่

Dr. Thitaporn Chaiyasuek, DDS.​
ทันตกรรมทั่วไป General Dentist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
- Dental Degree Doctor of Dental Surgery (DDS.)​ Second Class Honor