ผศ.ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล

#หมอฟันทั่วไป#ChiangmaiDentist#ทำฟันเชียงใหม่

Assist. Prof. Dr. Darunee Owittayakul, DDS. MSc., Dip. Thai Board
ทันตกรรมทั่วไป General Dentist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Graduate Diploma in Clinical Science (General Dentistry)
- Diplomate Thai Board in General Dentistry