ทพ.สุรศักดิ์ เยาว์เจริญสุข

#ผ่าถอนฟันคุด#Extraction#ทำฟันเชียงใหน่

Dr. Surasak Yowcharoensuk. DDS., Dip. Thai Board
สาขาศัลย์ศาสตร์ช่องปาก Oral Surgeon

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
- อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Grad. Dip. In Clin. Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery)
- Diplomate Thai Board in Oral and Maxillofacial Surgery