ข้อมูลบัญชี

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด เราให้บริการให้คำปรึกษาควบคุมระบบคุณภาพ เช่น BRC, ISO9001, HACCP, GMP อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย การขออนุญาติผลิตอาหาร และบริการฝึกอบรม รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น