Q compact Co.,Ltd

Q compact Co.,Ltd

@mnc2935eFriends 279

Timeline

"ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ประกอบการผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เพิ่มเติมด้านระบบ GMP&HACCP จากที่ปรึกษาอาวุโส ด้านระบบคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี บรรยายโดย คุณวัชรพันธ์ จันอนุกาญน์ (อ.เอ) ตามวันและเวลาดังกล่างข้างต้น" *** ลงทะเบียนฟรี ***
See More

Location

Address
21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160

Business Information

Hours 8:30 น. - 18:00 น.
Closed on Saturday, Sunday
URL http://www.qcompact.com/
http://www.facebookm.com/qcompact/
Phone 02-812-2204

Account Intro

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด เราให้บริการให้คำปรึกษาควบคุมระบบคุณภาพ เช่น BRC, ISO9001, HACCP, GMP อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย การขออนุญาติผลิตอาหาร และบริการฝึกอบรม รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
Top