KasemradRattanatibet

KasemradRattanatibet

@mly5270tFriends 900

Timeline

เพื่อปกป้องครอบครัวคุณจากเจ้ายุงลาย รพ.เกษมรษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ครอบคลุม 4 สายพันธุ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1218 ต่อ 1444(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
See More
Top