KasemradRattanatibet

KasemradRattanatibet

@mly5270tFriends 843

Timeline

มะเร็งเต้านมภัยร้าย....ที่ผู้หญิงไทยต้องรู้ มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งในผู้หญิงที่ที่พบมากเป็นอันดับ 1 ทั่วโลก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่าผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 2 หมื่นคน/ปี หรือ 55 คน/วัน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ ...See More
Security Check Required
See More
Top