KasemradRattanatibet

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" "ดูเเลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ" ......................................... 🏥สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนช...

2 likes1 commentLINE VOOM