ทานคินน์ นัตโตะ แค่ 4 กระปุก

คอเลสเตอรอลลดจาก 231
เหลือเพียง 144

More from this accountSee all

ลดลงทุกอย่างจริงค่ะ

ไขมันจาก 227 ลดเหลือ 160 ไตรกลี จาก 200 ลดลง 140

มีสาร Nattokinase ถึง 2000 FU

ตัวนี้มีสาร Nattokinase ถึง 20000 FU มากกว่ายี่ห้อต่างประเทศถึง 10 เท่า และมีเอนไซม์จากยีสแดง

แสดงผลก่อน และ หลังทาน 1 เดือน

ค่าคอเลสเตอรอล 219 เหลือ 156 ค่าไขมันเลว LDL 153 เหลือ 100

หลังทาน คินน์นัตโตะ แค่1เดือน

คอเลสเตอรอลลดจาก 258 เหลือเพียง 187 ไตรกลีเซอไรด์ลดจาก 183 เหลือเพียง 103

ลดลงจนน่าใจหาย

ค่าไขมันจาก 312 ตอนนี้เหลือ 199 ค่า LDL (ไขมันเลว) 198 ตอนนี้เหลือ 99 ทานเช้า 2 เม็ด เย็น 2 เม็ด

คุณภาพดีจริงๆค่ะ

คอเลสเตอรอลลดจาก 250 เหลือ 186 ซื้อต่ออีก 2 ลังใหญ่