หลังทาน คินน์นัตโตะ แค่1เดือน

คอเลสเตอรอลลดจาก 258 เหลือเพียง 187 ไตรกลีเซอไรด์ลดจาก 183 เหลือเพียง 103

ทานคินน์ นัตโตะ แค่ 4 กระปุก

คอเลสเตอรอลลดจาก 231 เหลือเพียง 144

ลดลงจนน่าใจหาย

ค่าไขมันจาก 312 ตอนนี้เหลือ 199 ค่า LDL (ไขมันเลว) 198 ตอนนี้เหลือ 99 ทานเช้า 2 เม็ด เย็น 2 เม็ด

คุณภาพดีจริงๆค่ะ

คอเลสเตอรอลลดจาก 250 เหลือ 186 ซื้อต่ออีก 2 ลังใหญ่

ลดลงทุกอย่างจริงค่ะ

ไขมันจาก 227 ลดเหลือ 160 ไตรกลี จาก 200 ลดลง 140

แสดงผลก่อน และ หลังทาน 1 เดือน

ค่าคอเลสเตอรอล 219 เหลือ 156 ค่าไขมันเลว LDL 153 เหลือ 100

มีสาร Nattokinase ถึง 2000 FU

ตัวนี้มีสาร Nattokinase ถึง 20000 FU มากกว่ายี่ห้อต่างประเทศถึง 10 เท่า และมีเอนไซม์จากยีสแดง