ครูนิว (Kru New)

#MUAYTHAI

#SOLDIER
#ทีมครูนิว

More from this accountSee all

ครูโชค (Kru Chok)

#GENTLEMAN #ทีมครูโชค

ครูเปา (Kru Pao)

#ENERGIZER #ทีมครูเปา

ครูกาย (Kru Guy)

#THEFORCE #ทีมครูกาย

ครูโน๊ต (Kru Note)

#POWERLORD #ทีมครูโน๊ต

ครูปิ่น (Kru Pin)

#THEGHOST #ทีมครูปิ่น

ครูอิท (Kru It)

#SPEEDKING #ทีมครูอิท