ครูอิท (Kru It)

#SPEEDKING #ทีมครูอิท

#MUAYTHAI
ครูนิว (Kru New)

#SOLDIER #ทีมครูนิว

#MUAYTHAI
ครูเปา (Kru Pao)

#ENERGIZER #ทีมครูเปา

#MUAYTHAI
ครูโน๊ต (Kru Note)

#POWERLORD #ทีมครูโน๊ต

#MUAYTHAI
ครูกาย (Kru Guy)

#THEFORCE #ทีมครูกาย

#MUAYTHAI
ครูโชค (Kru Chok)

#GENTLEMAN #ทีมครูโชค

#MUAYTHAI
ครูปิ่น (Kru Pin)

#THEGHOST #ทีมครูปิ่น

#PERSONALTRAINER