@สุขภาพดูดี

@สุขภาพดูดี

@fye3233oFriends 2,002

Timeline

#เรารักของเราตั้งแต่จำความได้และเราจะรักของเราอย่างนี้ตลอดไป #สุขภาพดูดี "หน่วยปฐมพยาบาล" สำนักอนามัย กทม. อีกหนึ่งวันกับ...การทำดีด้วยความรู้...ในวันนี้ >พยาบาลสีฟ้า< หน่วยปฐมพยาบาล... การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติภัยหรือเจ็บป่วยกระทันหันโดยก ...See More
See More

Location

Address
Pradipat 7
Top