โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Bangkok Hospital Phuket โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากลจาก JCI และ HA บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก บริการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงขั้นตอนการรักษา การผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery), เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากระบบ 3 มิติ (3D Dental X-Ray), เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (New MRI Scan) พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุรแพทย์ ทันตแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จักษุแพทย์ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์โสตศอนาสิก และแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาและคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงทำให้คนภูเก็ตมั่นใจในการบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Bangkok Hospital Phuket