รพ.กรุงเทพภูเก็ต

Friends 24,634

Be Healthy, Be Happy

ข้อมูลบัญชี

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Bangkok Hospital Phuket โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากลจาก JCI และ HA บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก บริการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงขั้นตอนการรักษา การผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery), เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปากระบบ 3 มิติ (3D Dental X-Ray), เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (New MRI Scan) พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุรแพทย์ ทันตแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จักษุแพทย์ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์โสตศอนาสิก และแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาและคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงทำให้คนภูเก็ตมั่นใจในการบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Bangkok Hospital Phuket

Mixed media feedSee more

บริการSee more

นัดหมายแพทย์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต

นัดหมายแพทย์

สื่อสังคมออนไลน์ของเรา

Social Media

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Packages

งาน

ศูนย์สรรหาและว่าจ้าง เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มภาคใต้ 2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 เบอร์โทรสำนักงาน 076-298-298 ต่อ 7305 - 6 เบอร์มือถือ 06-2242-2085 www.medicalcareersthailand.com www.facebook.com/bsg.bdms Email: bsg.careers@bgh.co.th

Country or region: Thailand