• ✅ ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
    ✅ มีทุนการศึกษา เทอมแรกเรียนฟรี ‼️
    ✅ มีหอพักนิสิตให้บริการ
    📌 สมัครเลย : http://rbr.mcu.ac.th/?page_id=6600