วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

Friends 468

Social media

Follow us on social media

Notice

FAQSee more

  • A- ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้
    - เรียนวันเสาร์- อาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 โดยประมาณ
    - มีทุนการศึกษาให้ สำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (ขยัน ตั้งใจ ขาด ลา มาสายน้อย)
    - มีหอพักให้บริการนิสิต

Mixed media feed

Country or region: Unspecified