“ขุนทอง” Chatbot เหรัญญิก เพื่อนคู่ใจในการเรียกเก็บเงิน ไม่ว่าหารแบบไหนๆ ก็ง่าย สะดวกทั้งผู้จ่ายและผู้เรียกเก็บเงิน เพียงเชิญขุนทองเข้ากลุ่ม หรือ สร้างกลุ่มใหม่แล้วให้ขุนทองจัดการการเงินในกลุ่มของคุณ

เพียงมีขุนทอง ไว้ในไลน์กลุ่มก็หายห่วงเรื่องการหารเงินกับเดอะแก๊งค์ เพราะ กว่า 90% ของผู้ใช้เรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วัน