W9Wellness

Friends 6,150
  • 0929936922
  • https://w9wellness.com/
  • 10310 Bangkok Metropolis ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 ถนน พระราม 9 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Mixed media feedmore

Social media

Follow us on social media

สุขภาพดีสไตล์เวลเนสmore

video

W9 Wellness Center ศูนย์บริการดูแล และรักษาสุขภาพเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ในทุกช่วงวัย

Integrative Cancer

คัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะศูนย์

Advanced Cancer Screening 51 ชนิด ครอบคลุมมะเร็งทางพันธุกรรม เพื่อเลี่ยงอาการข้างเคียงจากการรักษา หรือติดตามการรักษา รวมถึงทราบความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกครั้ง

NK Cell ทางเลือกรักษามะเร็ง

ต้านมะเร็ง ด้วยการส่งเสริมเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพื่อการต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง เชื้อไวรัส เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ทางเลือกเพื่อเลี่ยงการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่อาจให้ผลข้างเคียงรุนแรง

โปรแกรมตรวจเชิงลึกmore

อย่ารอให้ป่วยหาก "ป้องกัน" ได้

ตรวจสุขภาพองค์รวม 68 รายการ ที่ลึกกว่าการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี ครอบคลุมการตรวจทุกระบบ ทั้งระดับฮอร์โมน ระดับวิตามิน แร่ธาตุ โลหะหนัก และระดับการอักเสบในระบบต่างๆ เพื่อค้นหา หรือป้องกันอาการป่วยที่ต้นตอสาเหตุ

มีอาการ แต่ไม่ทราบสาเหตุ?

ตรวจสุขภาพเชิงลึกที่สามารถทราบต้นตอของสาเหตุต่างๆทางสุขภาพได้อย่างเชื่อมโยงกัน และช่วยทำให้คุณวางแผนรับมือป้องกันได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

เมื่อคุณอาการเหมือน “คนวัยทอง”

ปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ระบบฮอร์โมน มีหน้าที่ควบคุมระบบการทำงาน ในทุกระบบของร่างกาย ทั้งระบบเผาผลาญ การซ่อมสร้างกล้ามเนื้อ การควบคุมอารมณ์ ความเครียด ความรู้สึกทางเพศ และการเจริญพันธุ์

Genetic Program

ตรวจโรคก่อนส่งต่อคนที่คุณรัก

‘พันธุกรรม’ เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของชีวิต มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล และการเกิดโรคที่ต่างกัน การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของร่างกายลึกถึงระดับพันธุกรรม

ตรวจ Premium DNA

สำหรับวิเคราะห์แปรผลความเสี่ยงที่อาจเป็นโรคมะเร็งถึง 36 ชนิด ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และการตอบสนองต่อยาของร่างกายอีกด้วย

DNA Care Series

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่รักษาโรคทางแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้ว และต้องการเติมเต็มการรักษาหรืออยากเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยรูปแบบอื่นๆ โรคที่พบได้บ่อยๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ลำไส้แปรปรวน ออติซึม สมาธิสั้น ไมเกรน ต้อหิน ภูมิต่อต้านตัวเอง ภูมิแพ้ อาการปวดเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่ต้องการช่วยชะลอความเสื่อมของโรค

Telomere Testing

วัดอายุร่างกายได้จากอะไร?

เทคโนโลยีหนึ่งที่ทำให้สามารถทราบความยาวของเทโลเมียร์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น คือ “Quantitative PCR (qPCR)” โดยใช้เวลาเพียง 10 วันเท่านั้น หากผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันการหดสั้นเร็วกว่าปกติของเทโลเมียร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหาร งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกายที่เหมาะสม และพักผ่อนให้เพียงพอ

Telomere สั้น-ยาว มีผลอย่างไร

การตรวจ Telomere เหมือนเป็นการทำนายอายุขัยเราในเชิงการแพทย์ ว่าเราจะมีอายุสั้น หรืออายุยืน เมื่อ Telomere หดสั้นลง บ่งบอกถึงอัตราการเสื่อมสภาพของเซลล์ อายุทางชีวภาพ หรือเรียกง่ายๆ ว่าอัตราความแก่ชรา ซึ่งมีงานวิจัยเปรียบเทียบ เชื่อมโยงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ร่างกายสัมพันธ์กับอายุคุณไหม?

ตรวจวัดความยาวของหางโครโมโซม (Telomere) เพื่อค้นหาอายุของร่างกายที่แท้จริง (Biological Age) บ่งบอกภาวะเสื่อมของเซลล์ ( Degenerative status) ที่เกิดขึ้นก่อนวัย ทำให้ทราบอัตราความเสื่อมและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆได้ เพื่อการวางแนวทางการป้องกันความเสื่อมได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

Country or region: Thailand