โซนาต้า ประเทศไทย เป็นตัวแทนนำเข้า และจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สำหรับการเต้น โดยเฉพาะบัลเล่ต์ แจ๊ส และอื่นๆ จากประเทศต่างๆ อาทิเช่น ประเทศสิงคโปร์ ฝรั่งเศส อังกฤษ ออสเตรเลีย รัสเซีย และอเมริกา เป็นแหล่งให้บริการส่งมอบความรู้ แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพ ใส่ใจในการบริการ และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเต้นเป็นเป้าหมายสำคัญ

นำโดยผู้บริหาร ครูสอนศิลปะการเต้น และทีมงานที่มีใจรักและตั้งใจที่จะสนับสนุนศิลปะการเต้นในประเทศไทย เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ และนวัตกรรมทันสมัย เพื่อแนะนำสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการได้ตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการเต้นโดยตรงมากกว่า 25 ปี พร้อมทั้งความรู้ความชำนาญระดับสากล ให้แก่นักเต้นเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับการเรียน การแสดง และการแข่งขัน

บริการ Pointe shoes fitting โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับสรีระ และจุดประสงค์ของนักเต้นในโอกาสต่างๆ
เรายังให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นโดยเฉพาะ หรือนักเต้นมืออาชีพจากทั่วโลกมาแบ่งปันประสบการณ์ ทักษะความรู้ และมุ่งหวังที่จะได้สนับสนุนงานสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆมอบแด่วงการศิลปะการเต้น เพื่อคุณครู นักเต้น และนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษาทางด้านการเต้นทุกระดับ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะการเต้นและ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเต้นในประเทศไทย ช่วยให้สามารถเข้าถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และได้ถึงจุดหมายของนักเต้นที่ดียิ่งขึ้น

https://linktr.ee/sonatathailand