ห้องวิวทะเล

฿1,500

ห้องวิวทะเล มี 1 ห้อง / ชั้น 3

More from this accountSee all

ห้องสแตนดาร์ดไม่เห็นวิวทะเล

ห้องไม่เห็นวิวทะเลขนาดเล็ก มี 1 ห้อง / ชั้น 2

ห้องวิวทะเล (วิวกระจกกลม)

ห้องวิวทะเล (วิวกระจกกลม) มี 4 ห้อง / ชั้น 4,5

ห้องไม่เห็นวิวทะเล เฟส 2

ห้องไม่เห็นวิวทะเล มี 7 ห้อง / ชั้น 2,3,4,5

ห้องไม่เห็นวิวทะเล เฟส 1

ห้องไม่เห็นวิวทะเล มี 3 ห้อง / ชั้น 3

ห้องวิวทะเล (มีระเบียง) ชั้น 2

ห้องวิวทะเล (มีระเบียง) ชั้น 2 มี 2 ห้อง

ห้องสแตนดาร์ดไม่เห็นวิวทะเล 2

ห้องไม่เห็นวิวทะเลขนาดเล็ก มี 1 ห้อง / ชั้น 2

ห้องวิวทะเล

ห้องวิวทะเล มี 1 ห้อง / ชั้น 5

ห้องวิวทะเล

ห้องวิวทะเล มี 1 ห้อง / ชั้น 4

ห้องวิวทะเล (มีระเบียง) ชั้น 3

ห้องวิวทะเล (มีระเบียง) ชั้น 3 มี 2 ห้อง

ห้องวิวทะเล เฟส 1

ห้องวิวทะเล มี 1 ห้อง / ชั้น 2