• ตัดรอบ 14.00 น.
    จัดส่งทุกวัน จันทร์ - เสาร์
    *เว้นวันหยุดราชการ