• Aสามารถทักผ่านทางแชท
  หรือ โทร 02-6396323 นะคะ

  เวลาทำการตอบคำถาม
  จันทร์ - เสาร์ : 10.00 ~ 18.00 น. ค่ะ

 • Aทางร้านจะแนะนำตามการใช้งานของผู้ใช้จริงเป็นหลักค่ะ
  สามารถปรึกษาและสอบถามทางแชทได้เลยค่ะ

 • Aทางเราไม่รับบริการติดตั้งสินค้าที่ซื้อจากร้านอื่นค่ะ
  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของสินค้าที่มีก่อนที่จะติดตั้ง
  ซึ่งเราพบบ่อยมาก ที่ร้านค้าเหล่านั้น
  มักจะปฏิเสธความรับผิดชอบและโทษร้านติดตั้งในภายหลังค่ะ

 • Aตอนนี้เรายังไม่มีบริการนอกสถานที่นะคะ

 • Aค่าสินค้าจะไม่รวมค่าบริการติดตั้งค่ะ
  ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับรูปแบบของกล้อง
  เช่น กล้องหน้า กล้องหน้าหลัง หรือหน้าหลังถอย
  และความยากง่ายของงานติดตั้งของแต่ละรุ่นรถยนต์ค่ะ

Direct chat

If your question isn't answered here, please contact us directly.