฿9,100SM-27 บาร์เดี่ยว-บาร์คู่

🔷SM-27-0-1 👀 อุปกรณ์ยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่) 👀 ขนาด 1.00 x1.00x2.20m.🔷🔹Fofansendai🔹🌈สั่งทำ 7-15 วัน🚚 🔵คุณลักษณะเฉพาะ(สเปค) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างประกอบดังต่อไปนี้ 🛠01 โครงสร้างหลัก/เสาหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 🛠36 ฝาครอบหัวเสาทรงโดม ยางธรรมชาติ (NR) รูปทรงโดม ทำจากยางธรรมชาติ(NR) แบบสวมใน ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 🛠37 ฝาปิดฐานล่าง ยางธรรมชาติ (NR) ยางธรรมชาติ(NR) แบบสวมใน ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 🛠40 สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ ความเงาทนทานต่อน้ำสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 🛠41 การติดตั้ง พุกเหล็ก 3/8นิ้ว การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว 🛠43 THAI SME-GP จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 🔵ข้อแนะนำการใช้ 1. ใช้มือจับบาร์คู่ทั้งสองข้างยกลำตัว และแกว่งลำตัวไปข้างหน้า-ข้างหลัง 2. เกร็งกล้ามท้องยกขาชี้ไปด้านหน้าทำมุมฉากกับลำตัว แล้วปล่อยขาลง สลับไป-มา ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต 3. ใช้มือจับบาร์เดี่ยวเพื่อโหนตัวแกว่งลำตัวไป ด้านหน้า-ด้านหลัง ตามความต้องการ ✔ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง 2. ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง ♦️ข้อควรระวัง ❌ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ / เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง 👀ลักษณะการออกกำลังกาย เช่น👀 1. บริหารส่วนล่าง - ขา-น่อง-สะโพก- ขา-สะโพก- ขา- สะโพก- น่อง 2.บริหารส่วนกลาง- สะโพก- เอว- หน้าท้อง- หลัง 3.บริหารส่วนบน- หัวไหล่- แขน- หน้าอก- คอ-หัว- หลัง 4.บริหารทุกส่วนในตัวเดียวกัน ตั้งแต่ ส่วนล่าง-ส่วนกลาง-ส่วนบน 🔷SM-27-0-1 👀 arm management device (Single bar-double bar) 👀 Size 1.00 x1.00x2.20m.🔷🔹Fofansendai🔹made to order

฿25,000เดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่

🟢 OUL-25 👀 อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งผู้ใหญ่ 👀ขนาด 80x120x160cm.🟢🔷Fofansendai🔷ทำสีสวย 🌈สั่งทำ 7-15 วัน🚚 🔷รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย 🔷 🛠01 ชุดเสาตั้ง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 🛠02 ชุดแกว่งขา ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 🛠03 ชุดมือจับ ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 🛠04 ชุดคานเหยียบ เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 70 มม. x 30 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 🛠05 ฝาปิดด้านข้าง เหล็กแผนลาย ตัดประกอบจากเหล็กแผ่นลายเป็นรูปหัวใจ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 🛠06 รองเท้า พลาสติก ทรงรูปถั่ว กว้างไม่น้อยกว่า 18 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 🛠07 ปลอกมือจับ ยางธรรมชาติ(NR) ทำจากยาง ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. หนา 2 มม. 🛠08 แป้นยึดพื้น เหล็กเพลท ตัดเพลทเป็นรูป สี่เหลี่ยม หรือวงกลม ความหนาเพลทไม่น้อยกว่า 6 มม. และเจาะรูสำหรับยึดพุก 🛠09 สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อน้ำสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความเงาลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 🔶ข้อแนะนำการใช้ 🔸1.ใช้มือจับด้ามคันโยกทั้งซ้าย-ขวาให้มั่น 🔸2.ขึ้นยืนและเหยียบที่เหยียบซ้าย-ขวา 🔸3.แกว่งขา-โยกแขน สลับไป-มา 🔸4.ทำต่อเนื่อง 15-20 นาที 🔷ประโยชน์ที่ได้รับ 🔹1.ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง 🔹2.ทำให้กล้ามเนื้อแขน-หัวไหล่แข็งแรง ⭐️ข้อควรระวัง ❌ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ✔ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง 🟢 OUL-25 👀 Alternating arm-leg walking device. Adult outdoor exercise equipment 👀 Size 80x120x160cm.🟢🔷 Fofansendai🔷 Beautiful color Made to order 7-15 days 🚚 🔷 Structural details consist of 🔷 🛠01 steel pipe pole set, size ø not less than 2 inches, thickness not less than 2.0 mm. 🛠02 Set of swing legs, steel pipe, size ø not less than 2 inches, thickness not less than 2.0 mm.