ผู้จัดจำหน่าย Britax ที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย
ในช่วงต้นปี 2553 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนับกว่า 10 ปี โดย บริษัท สมาร์ท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด
เชิญพบได้ที่ร้าน B-Smart ทั้ง 2 สาขา ดังนี้
📍 B-Smart สาขา ลาดพร้าว อยู่ระหว่าง ลาดพร้าว 124 กับ ลาดพร้าว 126 ติดถนนลาดพร้าว เปิด 09:00 - 19:00 น.
📍 B-Smart สาขา centealwOrld ชั้น 2 โซน Forum (F214) ติดกับร้าน ZARA ตรงข้ามลานไอซ์สเก็ต The Rink เปิด 10:00 - 22:00 น.