• โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหัวใจและกระดูกสันหลังที่โดดเด่นในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยทีมดูแลที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ทําให้สามารถให้คําปรึกษา ดูแล และรักษาอาการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร อีกทั้งเรายังมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยทําให้ผู้ป่วยสามารถวางใจได้ว่า เมื่อเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและกระดูกสันหลังกับเราจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยํา และปลอดภัย