ทีมจัดอาหาร คือ หัวใจทั้ง 4 ห้องของงานโต๊ะจีน ประกอบด้วย
1. ความเร็ว
2. ความร้อน
3. ความแม่นยำ
4. สวยงาม
ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการจัดการอาหารโต๊ะจีนจำนวนมากจึงสำคัญอย่างยิ่ง เทียบเท่ารสชาติอาหารเช่นกัน 🍜🥘🍲🍜🥘🍲🍜🥘🍲🦪🥗🥢