GNOSIS

@ygg2347gFriends 450

Timeline

“เศรษฐกิจช่วงนี้เป็นอย่างไร แล้วเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไร” ผมได้รับคำถามแบบนี้อยู่บ่อยครั้งครับ และผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากได้คำตอบ ผมมีเรื่องเล่าให้อ่านกันครับ เมื่อหลายปีก่อน ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา มีชายชราผู้หนึ่งเปิดร้านอาหารเล็กๆ ริมถนนใหญ่ ชายชราผู้นั้นสายต ...See More
See More

Location

Address
55/2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Business Information

Account Intro

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์
การเงินธุรกิจ
และแฟรนไชส์
Corporate Advisory Service and Trainings
Top