GNOSIS

@ygg2347gFriends 339

Timeline

ขอบคุณ #TKKCorporation ที่ให้โอกาสไปบรรยายและแนะนำงานที่ปรึกษาของบริษัท จีโนซิส ครับ #gnosisadvisory ขอบคุณผู้ฟังบรรยาย 200 กว่าคนที่ให้ความสนใจและทำกิจกรรมร่วมกัน #Industrial #Technology #FinancialManagement #Procurement4.0 #ปรับกลยุทธ์การจัดซื้อ #รับมือยุคดิจิตอล
See More

Location

Address
55/2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Business Information

Account Intro

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์
การเงินธุรกิจ
และแฟรนไชส์
Corporate Advisory Service and Trainings
Top