GNOSIS

@ygg2347gFriends 662

Timeline

ช่วงที่ผ่านมากระแสความนิยมของแบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่มจากต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมาก ลองมาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันบ้างนะครับ ส่วนใหญ่พวกเขาจะมองหาคุณภาพ รสชาติ และดีไซน์ของอาหารหรือเครื่องดื่มที่โดดเด่น แตกต่างจากที่ค ...See More
See More

Location

Address
55/2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Business Information

Account Intro

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์
การเงินธุรกิจ
และแฟรนไชส์
Corporate Advisory Service and Trainings
Top