GNOSIS

@ygg2347gFriends 651

Timeline

โอกาสขยายธุรกิจสำหรับคุณ! "กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและสปป.ลาว" พิเศษสำหรับแฟรนไชส์ไทย เฉพาะธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธุรกิจเบเกอรี่ ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจบริการ ธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกจะได้นำเสนอและเจรจาทาง ...See More
See More

Location

Address
55/2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Business Information

Account Intro

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์
การเงินธุรกิจ
และแฟรนไชส์
Corporate Advisory Service and Trainings
Top