GNOSIS

@ygg2347gFriends 410

Timeline

เดินชมงานแฟรนไชส์ที่ญี่ปุ่น โดย “เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทย และนักลงทุนไทยที่สนใจจะนำแฟรนไชส์ญี่ปุ่นมาไทย จะต้องเตรียมพร้อมอะไร และบริษัท จีโนซิส จำกัด จะช่วยสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไร อ่านต่อได้ในล ...See More
เดินชมงานแฟรนไชส์ญี่ปุ่น By “เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์” , บทความแฟรนไชส์ , การเริ่ม www.thaifranchisecenter.com เดินชมงานแฟรนไชส์ญี่ปุ่น By “เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์” , บทความแฟรนไชส์ , การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ , ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์ by ThaiFranchiseCenter.com
See More

Location

Address
55/2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Business Information

Account Intro

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์
การเงินธุรกิจ
และแฟรนไชส์
Corporate Advisory Service and Trainings
Top