GNOSIS

แฟรนไชส์แบรนด์ดัง 17 แบรนด์ มีทั้งธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา และงานบริการต่าง ๆ เปิดรับ Master Franchisee ได้สิทธิแฟรนไชส์ขยายในประเทศ ซึ่ง จีโนซิส ได้คัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับตลาดไทยแน่นอน ง...

1 like0 commentsLINE VOOM