📌 กรุงเทพและปริมณฑล/กลาง/ตะวันออกตะวันตก
📲 081-8997309 น้ำหวาน (ผจก.)
📲 090-9830822 จอย
📲 091-5752792 นิน
📲 061-5780071 มิ้นท์
📲 094-8782333 แบงค์
📲 080-7736659 เจย์
📲 081-8994092 ใจ
📲 064-3636156 ส้ม
📲 087-1199223 ปาล์ม
📲 098-3522792 เต้

📌 อีสาน / ใต้ / เหนือ
📲 081-8997308 เบียร์ (ผจก.)(เหนือ)
📲 081-2382233 อ๋อ (อีสาน)
📲 091-3192792 หนุ่ม (อีสาน)
📲 065-2965583 เชาว์ (อีสาน)
📲 085-6445661สายันต์ (อีสาน)
📲 093-1242792 ปาน (ใต้)
📲 061-1672792 ปากริม (ใต้)
📲 094-4663919 ออน (ใต้/หาดใหญ่)
📲 083-6521889 พู่กัน (ใต้/หาดใหญ่)