฿4,500ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ

Preventive Heart Package การตรวจทางห้องปฎิบัติการ 7 รายการ และการตรวจด้วยเครื่องมือ 1 รายการ (เลือกตรวจได้ 1 รายการจาก 3 รายการ) เหมาะสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป

฿4,500ชุดตรวจความเสี่ยงมะเร็ง

Preventive Cancer Package การตรวจทางห้องปฎิบัติการ 3 รายการ และการตรวจด้วยเครื่องมือ 1 รายการ (เลือกตรวจได้ 1 รายการจาก 3 รายการ) เหมาะสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป