บริการจดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท (รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่ารับส่งเอกสารแล้ว) ยินดีต้อนรับ และให้บริการลูกค้า SMEs ทุกท่าน Call Center : 1611 และ 1493