101-Monster Mask

หน้ากากนวัตกรรมสะท้อนละอองนำ้ มาตรฐาน OEKOTEX STANDARD 100-2020 ผลิตจากผ้าฝ้าย 2ชั้น ผ้ามัสลินญี่ปุ่น 1ชั้น ผิวหน้ากากเคลือบฟิลม์นาโนสะท้อนละอองน้ำ ดีไซน์โอบกระชับ เนื้อนุ่มหายใจสะดวก ปราศจากสารเคมีตกค้าง สูดดมปลอดภัยต่อสุขภาพ

102-Monster Mask

หน้ากากนวัตกรรมสะท้อนละอองนำ้ มาตรฐาน OEKOTEX STANDARD 100-2020 ผลิตจากผ้าฝ้าย 2ชั้น ผ้ามัสลินญี่ปุ่น 1ชั้น ผิวหน้ากากเคลือบฟิลม์นาโนสะท้อนละอองน้ำ ดีไซน์โอบกระชับ เนื้อนุ่มหายใจสะดวก ปราศจากสารเคมีตกค้าง สูดดมปลอดภัยต่อสุขภาพ