ฝ่ายจัดซื้อ -วุฒิ​การศึกษา​ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา -สามารถ​ใช้โปรแกรมทางบัญชีได้(EXPRESS, BUILK) -มีประสบการณ์​ด้านการจัดซื้อจะพิจารณา​เป็น พิเศษ